15.05.2021 | History

1 edition of Dana Oisein mhic Fhinn found in the catalog.

Dana Oisein mhic Fhinn

air an cur amach airson maith coitcheannta, muinntir na Gaeltachd.

 • 1853 Want to read
 • 248 Currently reading

Published by Administrator in Clo-bhuailte le Tearlach Stiubhart

  Places:
 • United States
  • Subjects:
  • Clo-bhuailte le Tearlach Stiubhart


   • Download Dana Oisein mhic Fhinn Book Epub or Pdf Free, Dana Oisein mhic Fhinn, Online Books Download Dana Oisein mhic Fhinn Free, Book Free Reading Dana Oisein mhic Fhinn Online, You are free and without need to spend extra money (PDF, epub) format You can Download this book here. Click on the download link below to get Dana Oisein mhic Fhinn book in PDF or epub free.

   • Edited by Ewen Maclachlan. Cf. New York. Public Library. Bulletin. v. 30, p. 430.Erroneously attributed by Lowndes to the editorship of J. Macgregor Murray.

    StatementClo-bhuailte le Tearlach Stiubhart
    PublishersClo-bhuailte le Tearlach Stiubhart
    Classifications
    LC Classifications1818
    The Physical Object
    Paginationxvi, 131 p. :
    Number of Pages79
    ID Numbers
    ISBN 10nodata
    Series
    1nodata
    2
    3

    nodata File Size: 8MB.


Share this book
You might also like

Dana Oisein mhic Fhinn by Clo-bhuailte le Tearlach Stiubhart Download PDF EPUB FB2


'Na thachair mo shleagh, am bheil feum, An truscan nan speur ri guth 275 Fuathais dhuibh aig crom Chruth-Loduinn? James Macpherson Gaelic: Seumas Mac a' Phearsain was a Scottish writer, poet, literary collector and politician, known as the "translator" of the Ossian cycle of epic poems.

Chualas sgiath chaismeachd an righ j Mhosgail an anam gu stri ; Bha 'n siubhal am farum nan lann 220 Gu Ulh'n, talamh nan crann. C'uin a sheachnadh leam cunnart trom, Mhic Airne, bu dona riamh?

Dàna Oisein Project

Co ach Morni nan each srannach? All of these have now been made available on Bandcamp and it would be great to eventually have all the Duan of the Cath Loduinn recorded. ' " Chaidh Fearghus mac Aodhain air triall, Is labhair ri h'ath nan carn.

Mhic Mhorni nan garbh each sa' mhagh, 70 Faic do naimhde ; air t'aghairt, is buail. Mu'n cuairt do dhealain nan speur.

r 'Nuair thuiteas an sluagh sa' ghleann, I Is aghaidh nam beann 'nan caoir. Cha till mi o achadh gun bhuaidh, Am feadh 'sa mhaireas an ruaig sa' ghleann. 129 O ard-innis nan ciar-bheann! Buail teud, a mhic Alpuin nam fonn.